Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

S

Sezgisel Bulanık Grup Karar Verme

Ulusal Makale

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

Yıldırım, B. F., Kuzu Yıldırım, S. (2022). "Ar-Ge Proje Seçim Süreci İçin Yeni Bir Entegre Sezgisel Bulanık Grup Karar Verme Yaklaşımı". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 10 (2), 643-653. https://doi.org/10.21923/jesd.975813