Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

A

Akademik

Makaleler

Tüm makaleler 39

Yıldırım, B. F. & Kuzu Yıldırım, S. (). Ar-Ge Proje Seçim Süreci İçin Yeni Bir Entegre Sezgisel Bulanık Grup Karar Verme Yaklaşımı. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 10(2), 643-653. https://doi.org/10.21923/jesd.975813

Altuntaş, G. & Yıldırım, B. F. (). Logistics Specialist Selection with Intuitionistic Fuzzy TOPSIS Method. International Journal of Logistics Systems and Management, 42(1), 1-34. http://doi.org/10.1504/IJLSM.2020.10029471

Yıldırım, B. F. & Kuzu Yıldırım, S. (). Evaluating the satisfaction level of citizens in municipality services by using picture fuzzy VIKOR method: 2014-2019 period analysis. Decision Making: Applications in Management and Engineering, 5(1), 50-66. https://doi.org/10.31181/dmame181221001y

Bildiriler

Tüm bildiriler 15

Okumuş, A., Demirci, E., Yıldırım, B. F., Özçelik, S., Öner, Y. (2023). "Development of Confidence Index for the Logistics Industry". 42. EBES Conference (ss. 117-118). Lisbon: ISCTE Instituto Universitário de Lisboa

Demirci, E., Yıldırım, B. F., Özal, E. N., İncecik, N. N., Uğur, E., Çiçek, T. F., Genç, K. (2022). "Türkiye'de Taşımacılık ve Lojistik Sektörüne İlişkin Durum Analizi: 2019-2021". 5. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi (ss. 47-62). İzmir, Türkiye: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü

Kuzu Yıldırım, S., Yıldırım, B. F. (2021). "Kamu Hizmetlerinden Memnuniyetin Dilsel İfadelere Dayalı Topsıs Yöntemiyle Analizi". 40. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi (ss. 59-59). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi

Kitaplar

Tüm kitaplar 9

Yıldırım, B. F., (2021). BİST Perakende Sektöründe İşlem Gören Şirketlerin Finansal Performanslarının Pisagor Bulanık TOPSIS ve Entropi Yöntemleri İle Analizi. Fendoğlu, E. (Ed.), Finans Alanında Uygulamalı Güncel Çalışmalar. (41 - 66). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Yıldırım, B. F., Demirci, E., (2021). Katılım Bankalarının Finansal Performanslarının Sezgisel Bulanık ARAS Yöntemi ile İncelenmesi: 2016-2019 Dönem Analizi. Karabulut, Ş. (Ed.), Dünya ve Türkiye Ekonomisinin Dünü, Bugünü ve Yarını. (259 - 285). Ankara: Gazi Kitapevi.

Yıldırım, B. F., Çiftci, H. N. (2020). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Finansal Performans Analizi ve Tahmin Modeli. İstanbul: Türkmen Kitabevi.

Tezler

Yıldırım, B. F., (2016). Fuzzy ve Grey Copras Yöntemleri İle Çok Kriterli Karar Verme Uygulaması (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yıldırım, B. F., (2012). Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı İle Proje Değerlendirme Kriterlerinin Önceliklendirilmesi: Kalkınma Ajansı Örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.