Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

M

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi

Yıldırım, B. F., Kuzu Yıldırım, S. (2022). "Ar-Ge Proje Seçim Süreci İçin Yeni Bir Entegre Sezgisel Bulanık Grup Karar Verme Yaklaşımı". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 10 (2), 643-653. https://doi.org/10.21923/jesd.975813