Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

G

Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Gültekin Altuntaş

Uluslararası Makale

b) Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale

Altuntaş, G., Yıldırım, B. F. (2022). "Logistics Specialist Selection with Intuitionistic Fuzzy TOPSIS Method". International Journal of Logistics Systems and Management, 42 (1), 1-34. http://doi.org/10.1504/IJLSM.2020.10029471

Altuntaş, G., Yıldırım, B. F., Demirci, E. (2021). "An intuitionistic fuzzy VIKOR model for student-employee selection in universities". International Journal of Management and Decision Making, 20 (4), 349-375. http://dx.doi.org/10.1504/IJMDM.2021.118539

Bilimsel Toplantı Faaliyeti

b) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar

Altuntaş, G., Yıldırım, B. F. (2018). "Sezgisel Bulanık TOPSIS Yöntemi ile Personel Seçimi: Lojistik İşletmesi Örneği". 2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi (ss. 44-44). Sakarya: Sakarya Üniversitesi