Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

S

Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
Sultan Kuzu Yıldırım

Uluslararası Makale

b) Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale

Adıgüzel Mercangöz, B., Yıldırım, B. F., Kuzu Yıldırım, S. (2020). "Time Period Based COPRAS-G Method: Application on the Logistics Performance Index". LogForum, 16 (2), 239-250. http://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.432

Yorulmaz, Ö., Kuzu Yıldırım, S., Yıldırım, B. F. (2021). "Robust Mahalanobis Distance based TOPSIS to Evaluate the Economic Development of Provinces". Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications, 4 (2), 102-123. https://doi.org/10.31181/oresta20402102y

Yıldırım, B. F., Kuzu Yıldırım, S. (2022). "Evaluating the satisfaction level of citizens in municipality services by using picture fuzzy VIKOR method: 2014-2019 period analysis". Decision Making: Applications in Management and Engineering, 5 (1), 50-66. https://doi.org/10.31181/dmame181221001y

Ulusal Makale

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

Kuzu Yıldırım, S., Önay, O., Şen, U., Tunçer, M., Yıldırım, B. F., Keskintürk, T. (2014). "Gezgin Satıcı Problemlerinin Metasezgiseller ile Çözümü". Istanbul Business Research, 43 (1), 1-27.

Yıldırım, B. F., Kuzu Yıldırım, S., Özdemir, M. (2016). "Bulanık VIKOR Yaklaşımı ile Mobil İşletim Sistemlerinin Değerlendirilmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (1), 79-95. http://dx.doi.org/10.5578/jss.26290

Yıldırım, B. F., Kuzu Yıldırım, S. (2020). "Yenilikçi ve Girişimci Üniversite Endeksi Verilerinin 2012-2017 Dönem Aralığında ARAS-G Yöntemi İle Değerlendirilmesi". Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 9 (2), 166-187.

Çiftci, H. N., Kuzu Yıldırım, S., Yıldırım, B. F. (2021). "Nakit Akış Oranlarına Dayalı Finansal Performansların Kombine Uzlaşık Çözüm Yöntemi ile Analizi: BIST’te İşlem Gören Enerji Firmaları Üzerine Bir Uygulama". Muhasebe ve Finansman Dergisi, 92, 207-224. https://doi.org/10.25095/mufad.947737

Yıldırım, B. F., Kuzu Yıldırım, S. (2022). "Ar-Ge Proje Seçim Süreci İçin Yeni Bir Entegre Sezgisel Bulanık Grup Karar Verme Yaklaşımı". Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 10 (2), 643-653. https://doi.org/10.21923/jesd.975813

Ulusal Makale

b) a bendi dışında ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

Kuzu Yıldırım, S., Yıldırım, B. F. (2017). "Box-Jenkins ve Gri Tahmin Yöntemleri İle Türkiye’de Hava Yolu Ulaşım Talebinin Tahmini". Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (2), 36-49.

Kuzu Yıldırım, S., Yıldırım, B. F. (2019). "The Evaluation of Competitiveness Performance For Developing Eight Countries by Grey TOPSIS". Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (2), 70-79.

Bilimsel Toplantı Faaliyeti

a) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar

Kuzu Yıldırım, S., Yıldırım, B. F., Eroğlu, E. (2014). "Türkiye’de Hava Yolu Ulaşım Talebinin Box-Jenkins ve Gri Tahmin Yöntemleri İle Tahmini". 15. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (ss. 576-588). Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi

Yıldırım, B. F., Kuzu Yıldırım, S., Özdemir, M. (2014). "Mobil İşletim Sistemlerinin Bulanık VIKOR Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi". 15. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (ss. 852-863). Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi

Yıldırım, B. F., Kuzu Yıldırım, S. (2021). "Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Picture Bulanık Vikor Yöntemi Ile Değerlendirilmesi: 2014-2019 Dönem Analizi". 21. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (ss. 103-104). Ankara: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Bilimsel Toplantı Faaliyeti

b) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar

Kuzu Yıldırım, S., Yıldırım, B. F. (2021). "Kamu Hizmetlerinden Memnuniyetin Dilsel İfadelere Dayalı Topsıs Yöntemiyle Analizi". 40. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi (ss. 59-59). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi