Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

P

Projeler

Alphanumeric Journal

Alphanumeric Journal

Alphanumeric Dergisi sosyal bilimler alanında işletmecilik ve işletmecilikle ilgili konularda yayın yapan bir dergidir. Alphanumeric Dergisi 2013 yılı itibariyle “Hakemli Dergi” statüsünde altı ayda bir …

Journal of Transportation and Logistics

Journal of Transportation and Logistics

Journal of Transportation and Logistics (JTL), İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi uhdesinde İstanbul University Press çatısı altında yılda iki sayı olarak uluslararası hakemli dergi …

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri (ULK), İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir. Ulaştırma ve Lojistik alanında ulusal …

Lojistisyenler Derneği

Lojistisyenler Derneği

Küreselleşen dünyada ülkelerin birbirlerine olan entegrasyonlarını artırmaları ile birlikte hızla gelişen Lojistik Sektörü, Türkiye’de de 80’li ve 90’lı yıllarda kara, deniz, demiryolu ve kombine taşımacılık …

Türkiye Lojistik Güven Endeksi

Türkiye Lojistik Güven Endeksi

Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden lojistik sektörünün uzun vadedeki yüksek potansiyeli yabancı yatırımcıların ilgisini çekerken, sektörün geleceğine yönelik beklentiler de artmaktadır. Sektöre ilişkin araştırma çalışmalarında kullanılabilecek veri …

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Mezun Platformu

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Mezun Platformu

İÜ ULF Mezun Platformu, mezunlarımız arasındaki bağların devam etmesi ve mezunlarımızın fakültemize ve üniversitemize hissettiği aidiyet duygusunu daha da kuvvetlendirmek için çalışmalar yapmak ve etkinlikler …

İ.Ü. Lojistik Kulübü

İ.Ü. Lojistik Kulübü

Türkiye’nin lojistik üzerine eğitim veren ilk üniversitesinin, bu alandaki ilk kulüp olma özelliğini taşıyan kulübümüz 2002 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana her yıl düzenlediği Lojistik …

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Kültür Kulübü

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Kültür Kulübü

Kulübün ilkeleri beraber çalıştığı tüm insanlarla bir aile ortamı kurarak başarıyı hedeflemekten geçer. Beraber hareket ettiğimiz insanlarla sadece etkinlik vaad etmiyor aynı zamanda beraberce kendimizi …