Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

J

Journal of Transportation and Logistics

Journal of Transportation and Logistics (JTL), İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi uhdesinde İstanbul University Press çatısı altında yılda iki sayı olarak uluslararası hakemli dergi statüsünde yayımlanmaktadır. JTL, ulusal ve uluslararası platformda hem akademi hem de sektöre katkı sağlayan öncü bir dergi olmayı amaçlamaktadır. Dergi kapsamında ulaştırma ve lojistik ana başlıkları altında hukuk, iktisat, pazarlama, yönetim, muhasebe, finansman, matematik, üretim ve enformatik alanlarında güncel konuları içeren özgün makale ve vaka çalışmalarına yer verilmektedir.

Yayın hayatına 2016 yılında başlayan JTL, Mayıs ve Kasım aylarında yayımlanmaktadır.