Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

M38

Logistics Specialist Selection with Intuitionistic Fuzzy TOPSIS Method

Doç. Dr. Gültekin Altuntaş

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi